De herontdekking van het witte paard van Oliver’s Castle

Tijdens de lange, hete, droge zomer van 2018 werden er in het gehele Verenigde koninkrijk fundamenten van oude nederzettingen zichtbaar. Met behulp van luchtopnamen werden deze nederzettingen gedocumenteerd om later door archeologen te kunnen worden onderzocht.

Tijdens mijn onderzoek naar de oorsprong van de witte paarden in Wiltshire voor een artikel leerde ik dat er ooit een wit paard geweest moet zijn bij Oliver’s castle, een bekende plek voor graancirkelaars. Echter, dit paard is sinds 1922 niet meer gezien. Als er ooit een tijd was om het te zien dan was het deze zomer.

Lees het artikel over de witte paarden hier

Terwijl ik samen met Frank Laumen een ijsje at op een terras met uitzicht op de heuvel van Oliver’s castle, leek het erop dat we licht de uitlijning van het paard konden zien. Dit paard stond bekend als Snob’s horse. Het werd in 1845 gefaciliteerd door de schoenmakers van Devizes (Snobs) en het ontwerp is later gebruikt bij de constructie van het millennium paard bij Devizes. We vertrokken om met de drone luchtopnamen te maken en inderdaad was het paard te zien. Kijk even door je wimpers en je ontdekt het….

Geen commentaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *