De Graancirkel van Ansty 2016

 

In al de jaren dat ik mij nu bezighoud met graancirkels, is er in mijn herinnering niet eerder een graancirkel geweest waar zo veel over geschreven is als over de formatie van Ansty.

Vanaf het moment dat de luchtfoto getoond werd, ontplofte de sociale media en iedereen, werkelijk iedereen, had hier een mening over. Tot op de dag van vandaag is deze formatie door raadselen omgeven (note: zie toelichting onderaan).

Ansty is een klein dorpje in Wiltshire, 22 km ten Westen van Salisbury met slechts 127 inwoners. Er zijn geen voorzieningen zoals winkels of iets dergelijks.  Wel is er een farmshop met de mogelijkheid om er je eigen seizoen fruit te plukken, dat na afwegen wordt betaald: Pick Your Own heet dat in Engeland.

Achter de boerderij ligt een stuk land dat voor akkerbouw gebruikt wordt en waarop in vroegere jaren een maïs doolhof met een bepaald thema is aangelegd, waar je na betaling toegang toe kon krijgen om er een familie-uitje van te maken. Volgens de eigenaren van het veld duurt het ontwerpen en aanleggen van zo’n doolhof ongeveer 6 weken. Dit jaar was er echter geen doolhof maar stond er tarwe op het veld waarin de veelbesproken formatie zou verschijnen.

 

De formatie is niet alleen veelbesproken door zijn uiterlijk maar vooral ook door de controverse er omheen. 

De boer en de familieleden die de farmshop runnen, waren enkele dagen op vakantie op het moment dat de formatie in het veld kwam. Van 31 juli tot en met 5 augustus bevonden zij zich niet op de boerderij. Toen zij op 5 augustus terugkeerden hebben zij niks waargenomen, maar toen de gordijnen op 6 augustus werden geopend (de bovenverdieping van de boerderij heeft uitzicht op het veld) zagen ze dat er een grote graancirkel in hun veld lag. Van schrik hebben de mensen die het bedrijf runnen geen melding gedaan van deze graancirkel. Zij hebben 6 dagen gezwegen en besloten toen dat ze het veld zouden openstellen voor publiek, die tegen betaling van £ 5,00 de formatie mochten bezoeken.

Op 12 augustus meldde de cropcircleconnector (de website die de locatie van graancirkels doorgeeft) dat er een formatie lag achter de farmshop. In dezelfde zin als de aankondiging, zeiden zij dat het uiteindelijk niet uitmaakt of een graancirkel van onbekende oorsprong is of dat hij door mensen wordt gemaakt, zolang je er maar van kan genieten. Een uitspraak die zij normaal niet doen.

De formatie had een doorsnede van ongeveer 100 meter en de oppervlakte bedroeg bijna 8000 m2. In het centrale deel was een flower-of-life-achtige afbeelding te zien en aan de rand bevonden zich 20 symbolen, bestaande uit 10 symbolen die 2 keer waren afgebeeld. In het centrum waren ook 2 x 3 blaadjes te zien. Volgens sommigen een afbeelding van laurierbladeren, de plant die vrede en overwinning symboliseert en die we onder andere kennen van de laurierkransen die vanaf de Griekse tijd worden omgehangen bij overwinnaars. Volgens anderen de blaadjes van de Trillium plant (drieblad) die in de Bach-Bloesemtherapie gebruikt wordt om mensen meer onbaatzuchtig te laten worden. Een derde groep zag hier de bladeren van een wietplant in.

 

Omdat er een aantal dagen zat tussen het verschijnen van de graancirkel en het bekend maken aan het publiek ervan, was het voor graancirkel onderzoekers moeilijk om gedegen grondonderzoek te doen. In de dagen voor het openstellen kunnen er al mensen in zijn geweest -bijvoorbeeld van de boerderij- die bewijs vertrapt hebben en het zoeken naar anomalieën (afwijkingen in het gewas) bemoeilijken. Ook heeft de natuur dan al gelegenheid gehad om zijn werk te doen en zullen de stengels zich weer hebben opgericht naar de zon (fototropisme) waardoor de oorzaak van eventuele buigingen in stengels niet meer is vast te stellen. In dit geval was het duidelijk dat de formatie er al een paar dagen lag omdat veel gewas was overwoekerd door Akkerwinde. Niet alleen op de grondfoto’s, maar ook op de luchtfoto’s was dit goed te zien aan de groene gloed die over het gewas lag. Akkerwinde is een bloem die van juni tot oktober voorkomt langs de weg, in de duinen en op bouwland.

Dit móést wel echt zijn, mensen zouden niet in staat zijn zoiets te maken, de Ansty formatie werd bejubeld.

 

 

De eerste reacties waren overweldigend; men had nog nooit zo’n mooie formatie gezien met zulke complexe symbolen. Dit móést wel echt zijn, mensen zouden niet in staat zijn zoiets te maken, de Ansty formatie werd bejubeld.

Echter… binnen een paar uur na de eerste luchtfoto’s kwamen er berichten binnen dat deze graancirkel door mensen gemaakt moest zijn omdat de afbeelding een weergave zou zijn van een logo van een Amerikaans bedrijf dat zeer exclusieve en prijzige ‘Bongs’ maakt. Een bong is een waterpijp waarmee je marihuana rookt. En inderdaad, de overeenkomst was onmiskenbaar. Alleen de letters met de naam van het bedrijf: Mothership (Glass) waren hier vervangen door de mysterieuze symbolen. Symbolen die echter overeenkwamen met de letters van de bedrijfsnaam.  Het bedrijf Mothership Glass is in 2012 opgericht door 2 kunstzinnige mannen die vanaf een onbekende locatie in Washington hun peperdure waar aan de man brengen. De prijs voor hun artikelen varieert van 5.000 tot 100.000 dollar. Zij hebben geen direct contact met klanten en alle correspondentie verloopt via een bedrijf dat hun belangen behartigt. Hun ontwerpen zijn bijzonder en de technieken en materialen hoogwaardig. Op de vraag hoe zij in staat zijn zo perfect te kunnen werken was ooit het antwoord; ’misschien wel met alien technologie’.

 

Een aantal liefhebbers haakte af, de formatie verloor voor velen zijn glans omdat er de schijn aan kleefde van man-made. En er gebeurde wat we vaker zien bij graancirkels, mensen gingen lijnrecht tegenover elkaar staan en gingen hevig met elkaar in discussie via de sociale media. Helaas niet altijd op een respectvolle manier.

Al snel beweerde een van de allereerste graancirkel onderzoekers, Colin Andrews, vanuit Amerika, dat hij wist wie er achter de totstandkoming van deze formatie zat. Hij bestempelde het team van Julian Richardson, tegenwoordig de makers van de cirkels in het zand op de stranden rond Bristol, tot de makers van deze formatie, maar deze ontkende in alle toonaarden en eiste een rectificatie van Andrews.                                                                                   Vanuit datzelfde Amerika deed beheerder en eigenaar van de website eartfiles.com, Linda Moulton Howe een duit in het zakje. Zij stuurde een verslaggever op pad die terugkeerde met vage getuigenissen van mensen die uit tweede hand wat hadden gehoord en die dit alleen anoniem wilden delen waardoor er geen geloofwaardig verslag gemaakt kon worden.                                                                                                                                                  Vanuit Mexico reisde Jaime Maussan af om er een televisiespecial van te maken en lokale onderzoekers en geïnteresseerden stortten zich zó massaal op de eigenaar van de farmshop dat deze besloot met niemand meer te willen spreken.                                                                                                                 Gary King, een Engelse onderzoeker, heeft getracht zo goed mogelijk onderzoek op de grond te doen en was nog wel in de gelegenheid te spreken met de mensen van de farmshop. Hij kon geen sporen van menselijke activiteit vinden en voor hem staat het vast dat de graancirkel een onbekende oorsprong heeft. Een gedurfde uitspraak.

Het bedrijf Mothership Glass heeft tot op de dag van vandaag niet gereageerd op de vraag of zij betroken zijn bij de totstandkoming van deze graancirkel, maar de kerstkaart van 2016 van het bedrijf toonde de afbeelding van de graancirkel. Note: zie update onderaan het artikel.

Was deze formatie een (succesvolle) reclamestunt of niet?

Er zijn enkele opvallende zaken: – Op 16 juli introduceerde Mothership Glass een nieuwe lijn met waterpijpen. Deze zijn gedecoreerd met bijzondere symbolen. Dezelfde symbolen die terug zijn te vinden in de rand van de graancirkel. – Onlangs publiceerde de Daily Mail een artikel waarin zij onthulden dat een vader met zijn zoon de afgelopen 15 jaar actief zijn geweest in de velden door graancirkels te maken. Deze man woont in de nabijheid van Ansty en heeft banden met een van de goede doelen waar een deel van de opbrengst naartoe is gegaan.  -De farmshop heeft geen naaste buren. In de nachtelijke uren is het heel goed mogelijk om ongezien een patroon uit te zetten. Het is zelfs mogelijk om hier overdag aan te werken. Immers, het is niet ongewoon om mensen op een boerenbedrijf in het veld te zien lopen. – Na het ontdekken van de formatie was de eerste reactie van de boer er niet een van woede, op dit moment de eerste reactie bij de meeste boeren in Wiltshire. Uiteindelijk besloot hij om het veld open te stellen voor publiek, entree te heffen en er zelfs koffie of thee bij te schenken. Het zo verdiende geld is, na aftrek van de schade aan het gewas, naar 2 goede doelen gegaan; de air ambulance (£ 1275,-) en Stars appeal, een stichting die voorzieningen biedt voor mensen die hun familieleden in het ziekenhuis willen bezoeken (£ 1107,-).

 

  • Waarom zou een bedrijf dat opdracht geeft tot het afbeelden van hun logo in een veld hierover blijven zwijgen?
  • Waarom is er niemand die ervoor uitkomt deze graancirkel gemaakt te hebben?
  • Waarom zijn er geen getuigen die ervoor uit durven komen dat zij mensen aan het werk hebben gezien? Er zijn meerdere verhalen in omloop over het aantal dagen dat nodig is geweest om de formatie te voltooien, uiteenlopend van 1, 3 tot 14 dagen. Ook is er geen ander bewijs voorhanden dat bewijst dat mensen hier aan het werk geweest zijn (zoals foto’s, films of ontwerpen).

Uiteindelijk is deze veelbesproken formatie 12 dagen te bezoeken geweest en is hij op 24 augustus geoogst. De komende maanden zal er nog veel over gesproken worden. Misschien komen we er ooit achter wie of wat er achter de creatie van deze formatie zat.  Misschien zal de tijd ons leren wat de werkelijke oorsprong van deze formatie was, maar misschien ook niet en was het, zoals eerder gezegd, alleen maar de bedoeling dat men kon genieten van een mooie afbeelding in de tarwe.

Ik heb eerder beweerd dat het niet van het allergrootste belang is om te weten WIE de graancirkels maken, WAAROM of HOE maar dat het belang ervan is WAT het met ons doet. Aan de reacties in de afgelopen maanden te zien doen ze ons heel wat en stellen ze ons voor raadselen en de gelegenheid om na te denken waarom we reageren en handelen zoals we doen. We kunnen daar lering uit trekken. Uiteindelijk is het geen zaak van leven of dood, het is alleen maar neergelegd graan…..

 

 

Update:

In het voorjaar van 2019, bijna 3 jaar na het verschijnen van deze veelbesproken graancirkel, postte Dene Hine een bericht op sociale media. Dene is een kunstenaar die woonachtig is in Zuidwest Engeland en die claimt vele graancirkels te hebben gemaakt. Omdat hij, naar eigen zeggen, het zat is dat er andere mensen geld verdienen aan zijn ontwerpen is hij bewijs gaan posten van het maken van de graancirkel en toont hij tekeningen en schetsen die tot het ontwerp hebben geleid. Veel mensen hebben hier alsnog moeite mee en verklaren dat het niet de graancirkel maar het bewijsmateriaal is gehoaxt (vervalst).                                                                                                                                                                                                                                               Bekijk het materiaal en oordeel zelf…….

Dit artikel verscheen eerder in het Frontier Magazine in het januari/februari nummer in 2017